Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Ratowniczym

ambulMiło nam Państwa poinformować, że Stowarzyszenie MotoAktywni rozpoczęło działania mające na celu uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Ratowniczym. 

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wpis społecznych organizacji ratowniczych do rejestru następuje na ich wniosek, w drodze decyzji administracyjnej, pod warunkiem, że jednostka ta:
1) zapewnia gotowość operacyjną,
2) dysponuje ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości o której mowa w pkt 1,
3) dysponuje środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt1.

Dlatego już teraz zwracamy się do Państwo z prośbą o wsparcie finansowe tego projektu. Na dzień dzisiejszy nie dysponujemy środkami łączności, które są niezbędne do zapewnienia gotowości operacyjnej. Wierzymy, że dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los osób potrzebujących uda nam się w dość krótkim czasie zebrać odpowiednie środki i wypełnić tym samym zobowiązania wynikające z przytoczonych wcześniej Ustaw.

Członkowie Stowarzyszenia MotoAktywni