1

Medtura 2016

W dniach 4-6 listopada 2016 wzięliśmy udział  w  Medtura 2016. Wystąpiliśmy w   zaszczytnej roli sędziów na tych corocznych prestiżowych Mistrzostwach skierowanych do ratowników wolontariuszy działających w ochotniczych jednostkach ratowniczych. Głównym celem zawodów jest budowanie współpracy pomiędzy jednostkami zawodowymi i ochotniczymi, rozpowszechnienie szlachetnej idei ratowania zdrowia i życia oraz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności ratowników jak i wzajemna integracja. Z roku na rok w Mistrzostwach bierze udział coraz więcej drużyn z całej Polski.

1 1a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11