Zakończenie jesiennej edycji „Jestem już odpowiedzialny-ratuję życie”

Zakończyła się kolejna edycja warsztatów  z pierwszej pomocy w zakładzie karnym. Więcej o tym programie w słowach psycholog Pani Agnieszki Szultka…

Gdański program pod Patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Prędkość, nadmierna wiara we własne umiejętności, alkohol, narkotyki a ponadto lekceważący stosunek do przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego to główne grzechy kierowców. Niestety dla części z nich uczynki te kończą się pozbawieniem wolności i społecznym naznaczeniem.
W czasie rozmów z psychologami i wychowawcami skazani za przestępstwa drogowe wielokrotnie zaznaczają, że więzienie odstraszy ich od łamania prawa, ale badania wskazują na to, iż lęk przed karą jedynie w pewnym stopniu odwodzi nas przed popełnianiem kolejnych błędów. Co więc zatem może zmienić postawę i sposób myślenia człowieka?
Ważnym jest, aby wybór trzeźwości czy szacunek dla przepisów drogowych wynikał ze świadomości zagrożeń jakie niosą za sobą nieodpowiedzialne zachowania kierowców i pieszych oraz pozytywnego myślenia – dbam o bezpieczeństwo własne i innych.
Dlatego w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce powstał program „Jestem już odpowiedzialny-ratuję życie”, którego trzecia już edycja właśnie się zakończyła.
Celem warsztatów jest szeroko pojęta edukacja drogowa oraz praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach zajęć skazani uwrażliwiani są na niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości, niezapinania pasów, rozmowy telefoniczne w czasie jazdy oraz prowadzenie pojazdów pod wpływem substancji zmieniających nastrój. Dowiadują się, że Kodeks Ruchu Drogowego i zawarte w nim przepisy mają nas chronić, czasem nawet przed nami samymi.
Dzięki nawiązaniu współpracy z wieloma innymi organizacjami i instytucjami treści programowe zostały wzbogacone o spoty z kampanii społecznych i materiały filmowe pozwalające na lepsze zrozumienie i zapamiętanie przedstawianych zagadnień. Zajęcia prowadzone przez psychologa oraz członków Stowarzyszenia Motoaktywni, zrzeszającego ratowników drogowych w obrazowy i ciekawy sposób przybliżają uczestnikom zasady bezpiecznego korzystania z dróg oraz udzielania pierwszej pomocy w kontekście zdarzeń drogowych.
Zajęcia skierowane do osób, które weszły już w konflikt z prawem stanowią uzupełnienie ogółu oddziaływań edukacyjnych i profilaktycznych prowadzonych przez rożne instytucje rządowe i pozarządowe na użytkownikach polskich dróg.
Idea ta została dostrzeżona przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która objęła gdański program honorowym patronatem.
Tekst i zdjęcia: por. Agnieszka Szultka

14732199_1797863313828873_2370054989384939847_n 14724414_1797863383828866_3562412262221483240_n 14680583_1797863247162213_4973907211959040594_n 14716271_1797863380495533_6764486172317801251_n 14732375_1797863317162206_5609992952342396542_n