Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie
jest zagubienie się w służeniu innym

Ghandi

Jak nas wesprzeć/ jak nam pomóc?

Dokonaj darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia MOTOAKTYWNI.