ODAweDYwMA,motoak-9

Ratownicy na motocyklach uczą w Gdańsku bezpiecznego korzystania z dróg

Brawura i alkohol na drodze stają się często przyczyną rożnych życiowych tragedii. Nieodpowiedzialność idzie bowiem w parze z wieloma różnorodnymi ryzykownymi zachowaniami kierowców. W związku z powyższym zasadnym wydawało się stworzenie takiego programu readaptacji, który łączyłby ze sobą kwestie profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, edukował wskazując na zagrożenia jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i kształtował u skazanych szacunek do zdrowia i życia
Czytaj więcej na http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-gdansk/zaklad-karny-gdansk–przerobka/news,32796,ratownicy-na-motocyklach-ucza.html